Йоана Pilates Flow

Йоана Pilates Flow

Пилатес Флоу (Pilates Flow) - акцентира се върху плавността, лекотата, грацията и контрола над всяко движение и упражнение. Набляга се над фиксирането върху енергийната централа през цялото време. Също и над осъзнаването на тялото си.
Нека обичаме тялото си - нашият най-добър приятел!
Практиките ще се провеждат всяка НЕДЕЛЯ от 12:00 до 13:00ч
Важат всички карти