Отвъд границите – "Стаята"

15 Dec 2018

Чувстваш ли се странен и неразбран от останалия свят? ...Какво правиш вместо това? Усещаш ли, че имаш какво да излееш от себе си? Успяваш ли да изразиш другата си своя гледна точка?

САМОЗАЩИТА за жени- уикенд практика и обучение

15 Dec 2018

на 1 и 2 декември от 11:00ч Ако не мислим за опасностите, това не значи че те ще ни подминат. Също така, ако се готвим за тях, това не означава че ще ги привлечем към нас.