Веселина ПАНЕВРИТМИЯ

Веселина ПАНЕВРИТМИЯ

  

'' „… Новото, което иде днес, е пробуждането на Космичното съзнание…. Като мощна вълна новите идеи ще се влеят в културата и ще я претворят, те ще се проявяват във всички области на живота и днес навсякъде можем да видим следи от животворното им действие. Обаче те трябва да намерят и съответна форма, чрез която да се изразят, т.е. да изградят съответния външен израз, чрез който ще въздействат върху по-дълбоките сили на човешкото естество. Такава именно роля има и Паневритмията, която чрез подбрани идеи, звуци и движения изгражда новото съзнание „ – Учителя

'' Паневритмията събужда Божественото естество на човека. Идеите, музиката и движенията на Паневритмията проникват целия човешки организъми по този начин човек става възприемчив към животворните сили , които изпълват Всемира .
Движенията на Паневритмията са извлечени из самата Природа . И само тези движения са мощни и силни , обновителни , които са извлечени из нея. Законите на Паневритмичните движения са написани в целия Всемир . Тези движения са основани на дълбокото познаване на силите , действащи в човешкия организъм и в цялото Битие .
Паневритмията тонира човека , организира и хармонизира вътрешните му сили , координира ги и ги насочва към разумен живот . Затова можем да кажем : тя е метод за самовъзпитание и възпитание на разумните същества . Паневритмията представлява висшият закон , който трябва да се приложи за самовъзпитанието на индивида и обществото .
Паневритмията външна страна , външен , физичен израз на нещо Велико , на една Велика Реалност . И чрез Паневритмията се влиза в досег с нея ''
Всяка събота от 08:30ч до 10:00ч в център Оренда111 бул.Витоша 45, ет.1